прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Кам'янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області"
герб Кам`янский НВК  прапор Кам`янский НВК

Правила прийому до закладу освіти

Для зарахування дитини до 1-го класу Кам’янського НВК, за яким закріплена територія обслуговування  с. Кам’янка, с.Синичено, с. Суха Кам’янка, одному з батьків дитини особисто до 31 травня 2019 року необхідно подати до закладу заяву та документи:

– копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії, пред’являється оригінал);
– медична довідка №086-1/0 (довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду);
Про форми для профілактичних щеплень

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у «Карті профілактичних щеплень» (форма № 063/о). Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування закладу, один із батьків дитини має подати разом із заявою копію документа, що підтверджує місце проживання на території обслуговування закладу (паспорта або довідки про реєстрацію місця проживання)

Крім того заяву та документи до 31 травня 2019 року можуть бути подані батьками, які не проживають на території обслуговування, для зарахування дітей на вільні місця.

Інформацію про спроможність закладу освіти та кількість учнів у кожному класі, та відповідно наявність вільних місць можна знайти в розділі “Публічна інформація”.

Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня.

Присутність дитини під час подання заяви не є обов’язковою.

Організація прийому дітей до 1-го класу 2019-2020 н.р.

 
І. Прийом документів до 1-го класу до 31.05.2019
ІІ. Наказ про зарахування учнів до 1-го класу
ІІІ. Список учнів, які претендують на зарахування на вільні місця

Графік прийому документів майбутніх першокласників: щодня з 8.00 до 15.00

Конституція України

Стаття 53.Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

2. Держава забезпечуєдоступністьі безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”

Стаття 12.Повна загальна середня освіта

п.4.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за якимзакріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 18.Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.