прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Кам'янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області"
герб Кам`янский НВК прапор Кам`янский НВК

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

 Кам’янський навчально – виховний комплекс

Ізюмської районної ради

Харківської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
 2. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.
 3. Усі питання пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

 1. Працівники закладів освіти приймаються на роботу за трудовими договорами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
 2. Особи, що влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу і залишаються в особовій справі працівника.
 3. Працівники закладів та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 4. Прийом на роботу оформляється наказом директора НВК ( в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.
 5. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладі освіти.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу освіти.

 1. Розірвання трудового договору з ініціативи директора або відділу освіти допускається в випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

 1. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– підвищення кваліфікації.

 1. Працівники закладу освіти зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуючись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки;

в) проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

 

ІV. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

1.В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і науково-дослідницької роботи.

РЕЖИМ РОБОТИ

1.Педагогічні працівники починають роботу за 15 хвилин до уроків.

2.Черговий вчитель починає роботу о 8.00 год.

3.Працівники закладу працюють за режимом затвердженим наказом по закладу.

 1. Керівник закладу залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
 2. під час канікул, що не збігається з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального завантаження до початку канікул.
 3. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
 4. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) подовжувати і скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

 

 

 

 

 

 1. V. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

1.За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 1. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

 

 1. VI. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

 1. До застосування дисциплінарного стягнення директор або відділ освіти повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
 2. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 3. Директор або відділ освіти має право замість дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.