прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Кам'янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області"
герб Кам`янский НВК прапор Кам`янский НВК

Плани засіданнь

ВИТЯГ з протоколу засідання педагогічної ради від 29.05.2019 № 7

 

 1. СЛУХАЛИ : .

Дегтярьову М. В., ЗДНР. яка ознайомила присутніх з  “Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу”, затвердженим наказом МОН України від 14.07.2015р. №762, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 30.07.2015  за №924/27369,  наказу відділу освіти від 08.04.2019 №152 «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів навчальних закладів Ізюмського району», також нагадала, що переведення учнів (вихованців)  ЗНЗ  (крім перших класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового  (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та ДПА для випускників початкової школи.

ВИСТУПИЛИ:

Сінну І. В.,  керівник ШМО вчителів  початкових класів, яка проаналізувала навчальні досягнення учнів 1-4 класів, результати державної підсумкової атестації учнів 4-го класу. Нагадала, що учні (вихованці) початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають середній, достатній та високий рівні навчальних досягнень, можуть бути переведені до наступного класу.

УХВАЛИЛИ:

5.1.Перевести учнів 1- 3-х ,5-го, 6-го класів до наступних класів (список додається).

5.2.Перевести учнів 4-го класу до основної школи (список додається).

5.3.Заступнику директора з навчальної роботи Дегтярьовій М.В.:

5.3.1. Видати  наказ про переведення учнів 1-6-х класів до наступних класів.

5.3.2.Перевірити заповнення сторінок  класних журналів початкових класів на кінець навчального року, надати необхідні рекомендації.

5.4 Класним керівникам 1-6 класів

5.4.2.Заповнити сторінки класного журналу відповідно до методичних рекомендацій

До 31.06.2019.

 

5.4.3.Видати  табелі успішності учням, в яких відобразити результати їх підсумкового оцінювання.                                                                            31.05.2019.

                                                                     

 

 

Голова  засідання ___________ А.В. Марченко

Секретар ____________ Г.А.Коротка

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до протоколу

від 29.05.2019 №7

Список учнів Кам’янського НВК,

які переведені до 2-го класу

1.Браженко

 1. Каданова
 2. Каданова
 3. Кочегарова
 4. Приходько
 5. Радул
 6. Решетніков
 7. Тертиця
 8. Шепілов
 9. Чередніченко
 10. Яворський

 

Список учнів Кам’янського НВК,

які переведені до 3-го класу

 

 1. Білик
 2. Воробйов
 3. Глега
 4. Корнійча
 5. Подолянник
 6. Токарєв
 7. Шахматенко

 

Список учнів Кам’янського НВК,

які переведені до 4-го класу

1.Дуванський

2.Васильєв

3.Рябенко

4.Руденко

5.Мусат

6.Олексенко

7.Наімова

8.Вербицька

9.Приходько

10.Орлов

11.Шаповал

12.Щербаненко

 

 

 

 

 

 

 

Список учнів Кам’янського НВК,

які переведені до 5-го класу (основна школа)

1.Бублій

2.Клименко

3.Снєдков

4.Бєлявцев

5.Токарєв

6.Юрченко

7.Яншин

8.Коноваленко

 1. Глега

 

Список учнів Кам’янського НВК,

які переведені до 6 класу

 

1.Бойко

2.Волкова

3.Сафронов

4.Ставський

5.Удовіченко

6.Шевченко

7.Шпаковська

 

Список учнів Кам’янського НВК,

які переведені до 7 класу

 

1.Безугла

2.Дегтярьов

3.Задніпровська

4.Здоровець

 1. Івашкевич

6.Петренко

7.Плінда

8.Пономаренко

9.Швець

10.Щербаненко

11.Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ з протоколу засідання педагогічної ради від 14.06.2019 № 8

 2.СЛУХАЛИ:

Дегтярьову М.В., заступника директора з навчальної роботи, яка ознайомила присутніх з  “Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу”, затвердженим наказом МОН України від 14.07.2015р. №762, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 30.07.2015  за №924/27369,  також нагадала, що переведення учнів ЗНЗ  до наступних класів здійснюється на підставі результатів підсумкового  (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та результатів ДПА.

УХВАЛИЛИ:

2.1.Перевести учнів 7-10 класів  до наступних класів:

Список учнів 7 класу, які переведені до 8 класу

1.Бакуменко

2.Бондаренко

3.Вербицька

4.Задніпровська

5.Каданова

6.Каданова

7.Короткий

8.Нечаєв

9.Олексенко

10.Решетніков (індивідуальне навчання)

11.Сафронов

12.Снєдков

13.Черпицький

14.Юрченко

15.Яровий

Список учнів 8 класу, які переведені до 9 класу:

1.Задніпровський

2.Ляшко

3.Меленець

4.Субіт

5.Чередниченко

6.Черпицький

Список учнів 9 класу, які переведені до 10 класу:

1.Баришева

2.Ільїнська

3.Ніколенко

4.Черпицький

5.Шпортюк

Список учнів 10 класу, які переведені до 11 класу:

1.Блінов

2.Бойко

3.Буткова

4.Задніпровський

5.Здоровець

6.Клименко

7.Клименко

8.Князєв

9.Подолянник

10.Савченко

11.Чернявський

Голова засідання                                     А. Марченко

Секретар                                                     Г. А. Коротка