прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Кам'янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області"
герб Кам`янский НВК  прапор Кам`янский НВК

Номенклатура справ

КАМ’ЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

Ізюмської районної ради

Харківської області

(повна назва закладу)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ*                          ЗАТВЕРДЖУЮ

         на 2019 рік                                                        Директор

_____________(А.В.Марченко)

(підпис)

« 18» грудня 2018 р.

 

Індекс справи Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка

 

1 2 3 4 5
01. Організація системи управління закладом
01-01 Урядові та галузеві документи про дошкільну, загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії) 2 Доки не мине потреба

 

 
01-02 Накази начальника районного відділу освіти з основної діяльності (копії) 1 Доки не мине потреба  
01-03 Накази з основної діяльності 2 До лікв. організац. ст. 16а  
01-04 Статут закладу  та зміни до нього 1 До лікв. організац.

ст. 30

 
01-05 Інструкція з питань діловодства у закладі 1 До лікв. організац.

ст. 20а

 

 

 

 

01-06 Колективний договір, укладений між адміністрацією закладу та трудовим колективом 1 До лікв. організац.

ст.395-а

 
01-07 Правила внутрішнього трудового розпорядку 1 1 рік1
ст. 397
1 Після заміни новими
01-08 Протоколи нарад при директорові 1 5 років ЕПК
ст. 13
 
01-09 Протоколи засідання педагогічної ради 2 10 років

ст. 14а

 
01-10 Протоколи ради закладу 1 10 років

ст. 14а

 
01-11 Протоколи загальних зборів колективу закладу 1 До лікв. організац.

ст.12а

 

 

01-12 Протоколи загальних батьківських зборів 2 До лікв. організац.

ст. 12а

 
01-13 План роботи закладу на поточний навчальний рік 2 5 років

ст. 157а

1За наявності відповідних звітів – 5 р.
01-14

 

 

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора закладу 1 До лікв. організац.

ст. 45а

 
01-15 Паспорт закладу 1 1 рік2

ст. 541

2Після заміни новими
01-16 Документи (протоколи, акти, доповідні записки, звіти, довідки) про перевірку виконання колективного договору 1 10 років

ст. 396

 
01-17 Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу(протоколи, довідки, звіти, інформації, обґрунтування тощо) 1 До лікв. організац.

ст. 48

 
01-18 Свідоцтво про державну атестацію  загальноосвітнього навчального закладу 1 До лікв. організац.

ст. 48

 
01-19 Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності закладу вищестоящими установами 2 5 років ст. 77  
01-20 Контрольно-візитаційна книга 1 3 роки після закінчення книги Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012

№ 2)

01-21 Листування з організаціями та установами  з основної діяльності 1 5 років ст. 23  
01-22 Книга реєстрації наказів директора закладу з основної діяльності 1 До лікв. організац.

ст. 121а

 

 

1 2 3 4 5
01-23 Журнал реєстрації вхідної документації 2 3 роки

ст. 122

 
01-24 Журнал реєстрації вихідної документації 2 3 роки

ст. 122

 
01-25 Журнал реєстрації телефонограм 1 1 рік
ст. 126
 
01-26 Книга реєстрації протоколів засідань ради закладу 1 До лікв. організац.

ст. 121а

 
01-27 Книга реєстрації протоколів загальних зборів колективу 1 До лікв. організац.

ст. 121а

 
01-28 Протоколи загальних зборів (конференції) колективу 1 10 років  
01-29 Книга обліку наслідків внутрішнього  контролю 2 5 років Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240

01-30 Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань 1 5 років

ст. 16-В

 
01-31 Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради 2 10 років ст.14а  
01-32 Книга реєстрації протоколів нарад при директору 2 5 років ЕПК ст.13  
01-33 Книга реєстрації протоколів загальношкільних батьківських зборів 2 До ліквідації організації ст.12а  
01-34 Протоколи спільних засідань педагогічної ради та ради закладу 1 10 років  
01-35 Накази директора з адміністративно-господарських питань   5 років

ст. 16-В

 
   

 

     
   

 

     
   

 

     
 

 

       
   

 

     
 

 

       
 

 

       
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

     
1 2 3 4 5
02. Організація системи шкільної освіти
02-01 Книга обліку  руху учнів 1 75 років
ст. 16б
 
02-02 Робочий навчальний план 1 До заміни новими

ст. 552

 

 

02-03 Документація щодо екстернатної форми навчання 4 5 років

ст. 298

 

 
02-04 Статистична звітність (форми №ЗНЗ-1, №83-РВК та інші) 2 До лікв. організац.

ст. 302б

 
02-05 Книга обліку участі дітей у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсів, змаганнях. 1 5 років ЕПК
ст. 44б
 
02-06 Особові справи учнів 1 3 роки1

ст. 494б

Після закінчення або вибуття
02-07 Алфавітна книга запису учнів 1 10 років1

ст. 525є

 

За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск,а також особових справ – 75 років
02-08 Журнал обліку відвідування учнями закладу 1 1 рік
ст. 592
 
02-09 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) про працевлаштування випускників закладу 1 3 роки ЕПК
ст. 603
 

 

 

 

02-10 Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів 1 5 років ЕПК
ст. 44б
 
02-11 Документи (інформації, довідки, висновки тощо) щодо забезпечення профільного навчання в закладі 1 5 років ЕПК
ст. 542а
 
02-12 Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів 2 5 років ЕПК
ст. 298
 
02-13 Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти  тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку 1 5 років ЕПК
ст. 298
 
02-14 Списки дітей і підлітків шкільного віку 1 10 років1

ст.525-є

 

За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років
02-15 Документи (копії наказів, інформації, довідки тощо) з питань організації індивідуального навчання 1 5 років ст. 298

 

 
02-16 Документи (копії наказів, листи, інформації тощо) щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики 1 1 рік
ст. 587
 
02-17 Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників закладу у зовнішньому незалежному оцінюванні 1 5 років
ст. 298
 
02-18 Документи (положення, протоколи, звіти тощо) щодо проведення спартакіад, спортивних змагань, свят тощо 1 5 років ст. 64б  
02-19 Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей 1 5 років
ст. 303, ст. 794
 
02-20 Документи (заяви, оголошення в газеті, довідка з міліції, заявка на передрук тощо) про видачу дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту 1 5 років
ст. 132
 
02-21 Книга обліку  та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 1 10 років
після закінчення книги
Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 № 2)
02-22 Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту 3 75 років ст. 531а  
02-23  Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалей 3 75 років ст. 531а  
02-24 Класні журнали 11 5 років
ст. 590
 
02-25 Книга реєстрації наказів щодо обліку руху учнів 1 75 років ст. 121б  
02-26 Журнал обліку роботи гуртків, факультативів 1 5 років
ст. 630
 
02-27 Журнал обліку пропущених і замінених уроків 1 5 років
ст. 630
 
02-28 Журнал обліку робочого часу вчителів під час канікул 1 5 років
ст. 630
 
02-29 Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу 1 5 років
ст. 630
 
02-30 Розклад уроків 1 1 рік
ст. 586
 
02-31 Матеріали щодо звітування директора

 

1 5 років  
 

 

       
 

 

       
   

 

     
 

 

       
03. Організація цивільного захисту
03-01 Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії) 1 Доки не мине потреба  
03-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту 1 5 років
ст. 1192
 
   

 

     
 

 

       
 

 

       
04. Охорона дитинства
04-01 Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії) 2 Доки не мине потреба  
04-02 Списки дітей пільгових категорій 2 До заміни новими Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської об-ласті (протокол від 06.03.2011 № 2)
04-03 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту 2 5 років

ст. 44б,

ст. 303

 
04-04 Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей у закладі 2 5 років
ст. 44б,

ст. 303

 
04-05 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування учнів закладу 2 5 років
ст. 446,

ст. 303

 
04-06 Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму 2 5 років

ст. 44б,

ст. 303

 
04-07 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування працівників  закладу

 

 

2 5 років
ст. 446,

ст. 303

 
04-08 Акти розслідування нещасних випадків з дітьми 1 45 років1
ст.453
1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жертвами – постійно
04-09 Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії)

 

1 Доки не мине потреба  
04-10 Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми 2 45 років1
ст. 477
Після закінчення журналу
     

 

   
 

 

       
 

 

       
     

 

   
05. Охорона праці, техніка безпеки
05-01 Матеріали  з охорони праці 1 Доки не мине потреба  
05-02 Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з  техніки безпеки в навчальному закладі  2 5 років

ст. 437

 
05-03 Документи (відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизм в навчальному закладі 2 45 років1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно
05-04 Документи (акти, довідки, інформації журнали тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі 2 5 років

ст. 434

 
05-05 Акти розслідування нещасних випадків з працівниками 1 45 років ЕПК1
ст.453
1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно
05-06 Журнал реєстрації  нещасних та смертельних випадків з  працівниками 1 45 років1
ст. 477
1 Після закінчення журналу
05-07 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці 2 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-08 Журнал реєстрації інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) 1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-09 Журнал обліку видачі інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) 1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-10

 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-11 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці 1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-12 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників 1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-13 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-14 Журнал реєстрації цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців)

 

1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-15 Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

 

1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-16 Журнал реєстрації нещасних випадків виробничого характеру з працівниками

 

1 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
         

 

 

 

 

       
 

 

       
         

 

 

 

       

 

1 2 3 4 5
06. Науково-методична робота
06-01 Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії) 2 Доки не мине потреба  
06-02 Протоколи засідань методичної ради закладу 1 До лікв.

організ.
ст. 14а

 
06-03 Протоколи засідань атестаційної комісії закладу 1 5 років
ст. 636
 
06-04 План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 1 5 років ЕПК
ст.537
 
06-05 Атестаційні матеріали педагогічних працівників. 1 5 років
ст. 638
 
06-06 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) про організацію роботи з молодими і малодосвідченими вчителями закладу освіти 2 5 років
ст. 303
 
06-07 Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи 2 5 років
ст. 303
 
06-08 Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії) 1 Доки не мине потреба  
06-09 Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань 1 До лікв.

організ.
ст. 14а

 
06-10 Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 1 5 років
ст.618
 
06-11 Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін 1 5 років Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)
06-12 Документи (інформації, звіти, довідки тощо) щодо проведення державної підсумкової атестації учнів

 

1 5 років

ст. 575

 
06-13 Документи (заявки, накладні, звіти тощо) щодо отримання навчальних програм і методичних посібників 2 1 рік
ст. 300,
ст. 308
 
06-14 Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми 2 5 років
ст. 44б
ст. 298
 
06-15 Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень 1 5 років
ст. 44б,
ст. 298
 
06-16 Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми, звіти тощо) про проведення конкурсів, фестивалів, виставок, учнівських олімпіад 1 5 років
ст. 64б
 
06-17 Документи (довідки, звіти, відомості, інформації тощо) про організацію дозвілля дітей під час шкільних канікул 1 5 років

ст. 796

 
06-18 Документи (інформації, анкети, заяви тощо) щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу 2 3 роки Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)
06-19 Моніторингові дослідження якості освіти  у закладі 2 10 років Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011 № 3)
06-20 Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії 1 3 роки
ст. 122
 
06-21 Журнал обліку  видачі навчальних програм, методичних посібників 1 3 роки після закінчення журналу Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 27.10.2010 № 9)
06-22 Документи (інформації, листи, довідки) щодо виконання навчальних планів та програм у загальноосвітньому навчальному закладі 1 5 років
ст. 44б
 
06-23 Журнал реєстрації протоколів засідань методичної ради 1 До ліквідації організації ст.121а  
06-24 Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога 2 3 р.  
06-25 Журнал обліку спостережень 2 3 р.

Ст.. 832

 
06-26 Журнал обліку проведення корекційно-відновлюваної  роботи 2 3 р.

ст.828

 
06-27  Журнал індивідуальних консультацій практичного психолога 2 3 р.

ст. 757

 
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
         
  07. Організація системи дошкільної освіти      
07-01 Протоколи оперативних нарад при заступникові директора з навчально-виховної роботи дошкільного підрозділу   5 років ЕПК, ст.13  
07-02 Протоколи засідань малої педагогічної ради дошкільного підрозділу   10 років, Ст.14а  
07-03 Протоколи батьківських зборів

 

  До ліквідації організації, ст..12а  
07-04 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності дошкільного підрозділу   До ліквідаціїорганізації, ст. 302б  
07-05 Оперативні плани з усіх напрямів діяльності дошкільного підрозділу   Доки не мине потреба
ст. 162
 
07-06 Індивідуальні плани працівників   1 рік
ст. 161
 
07-07 Особові справи дітей (заяви, анкети, довідки тощо)   3 роки1

ст. 494б

1 Після закінчення або вибуття
07-08 Книги обліку дітей у  дошкільному навчальному закладі    

3р.

 
07-09 Списки дітей від народження до 6 років згідно з територією обслуговування   До заміни новими Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 06.03.2011
№ 2)
07-10 Документи (довідки, плани, звіти тощо) експертизи рівнів досягнень дітей (6-й рік життя) відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти

 

  5 років
ЕПК
ст. 298
 
07-11 Журнал комплектації дітей по групах у дошкільному підрозділі

 

  3 роки
ст. 122
 
07-12 Журнал щоденного відвідування дітьми груп

 

  5 років
ст. 590
 
07-13 Книга аналізу рівня знань дітей кожної вікової групи

 

  3 роки
ст. 122
 
07-14 Журнал обліку робочого часу працівників дошкільного підрозділу   5 років
ст. 630
 
07-15 Журнал реєстрації прийому відвідувачів заступником директора з навчально-виховної роботи дошкільного підрозділу   3 роки, ст..124  
07-16 Журнал реєстрації протоколів засідань малої педагогічної ради дошкільного підрозділу   До ліквідації установи, ст..121а  
07-17 Журнал реєстрації протоколів оперативних нарад при заступникові директора з навчально-виховної роботи дошкільного підрозділу   3 роки, ст..123  
07-18 Книга обліку наслідків внутрішнього  контролю   5 років Наказ Міністерства освіти та науки України від 23.06.2000 № 240
07-19 Номенклатура справ з організації системи дошкільної освіти  (витяг)

 

  3 роки, ст..112 1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи (інтернату)

 

07-20 Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію   3 р.  
07-21 Відомості про облік оплати за харчування дітей   у дошкільних навчальних закладах   1 р.  
07-22 Книги  бракеражу готової продукції   1 р.  
07-23 Книга бракеражу сирої продукції   1 р.  
07-24 Книга складського обліку продуктів харчування   2 р.  
07-25 Журнал заявок на продукти  харчування   1 р.  
07-26 Журнал обліку виконання норм харчування   1 р.  
07-27 Журнал обліку відходів продуктів харчування   2 р.  
07-28 Медичні картки дітей у  дошкільних навчальних закладах   1 р. після вибуття дитини з закладу  
 
  08. Фізкультурно-оздоровча робота, харчування дітей      
08-01 Листок здоров’я вихованців   5 років
ст. 722а
 
08-02 Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину   Доки не мине потреба  
08-03 Документи (довідки, виписки, інформації тощо) медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей   5 років
ст. 44б
 
08-04 Медична карта дитини для   дитячого садку (ф. 026/о)   5 років

ст. 722а

 
08-05 Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о)   5 років

ст. 721 в

Після зняття з диспансер-ного обліку
08-06 Індивідуальні карти  імунізації  дітей (ф. 063-1/о)   5 років

ст. 722а

 
08-07 Перспективне меню   3 роки1
ст. 336
1За умови завершення пе­ревірки державними по­дат­ковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законодавства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них фон­дів, бюд­жет­них ор­га­ні­за­цій, су­б’єк­тів госпо­да­рю­ван­ня дер­жав­но­го сек­то­ру еко­но­мі­ки, під-при­ємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюд­же­т­ів усіх рів­нів та дер­жав­них фон­дів або ви­ко­рис­то­ву­ва­ли дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спо-рів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

 

08-08 Журнал обліку профілактичних щеплень   3 роки
ст.745
 
08-09 Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення   3 роки
ст. 122
 
08-10 Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)   3 роки
ст. 122
 
08-11 Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання   3 роки
ст. 122
 
08-12 Журнал обліку медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів   3 роки
ст. 122
 
08-13 Журнал антропометрії   3 роки
ст. 122
 
08-14 Книга медичного обстеження дітей   5 років
ст. 722а
 
08-15 Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу   5 років
ст. 722а
 
08-16 Книга обліку дітей, які мають ослаблене здоров’я   5 років
ст. 722а
 
08-17 Журнал обліку виконання норм харчування

 

  3 роки
ст. 122
 
08-18 Журнал бракеражу сирих продуктів   3 роки
ст. 122
 
08-19 Журнал бракеражу готової продукції   3 роки
ст. 122
 
08-20 Журнал здоров’я працівників  харчоблоку

 

  3 роки
ст. 122
 
08-21 Книга обліку відходів   3 роки
ст. 122
 
08-22 Журнал складського обліку харчової продукції   3 роки
ст. 122
 
08-23 Номенклатура справ фізкультурно-оздоровчої роботи та харчування дітей (витяг)   3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
09. Зміцнення навчально-матеріальної бази
09-01 Акти перевірок готовності закладу до нового навчального року 1 5 років

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240

09-02 Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення  у закладі ремонтних робіт 2 5 років

ст. 298

 
09-03 Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв 2 3 роки
ст. 1904
 
09-04 Документи (довідки, інформації, доповідні записки тощо) щодо функціонування та розвитку  комп’ютерного класу 1 5 років

ст. 44б

 
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       

 

1   3 4 5
10. Робота з кадрами та громадянами
10-01 Книга обліку особових справ працівників 1 Доки не мине потреба  
10-02 Накази з особового складу 1 75 років
ст. 16б
 
10-03 Посадові інструкції  працівників закладу 2 5 років1
ст. 43
1 Після заміни новими
10-04 Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників закладу 3 75 років1
ст.493в
1 Після звільнення
10-05 Книга адміністративно-господарчих наказів 1 До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508
 
10-06 Книга реєстрації адміністративно-господарчих наказів 1 5 років
ст. 525е
 
10-07 Книга  обліку руху трудових книжок і вкладок до них

 

1 3 роки
ст. 511
 
10-08 Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородження працівників державними, відомчими, регіональними нагородами 1 75 років

ст. 654б

 
10-09 Документи щодо військовозобов’язаних працівників закладу 1 1 рік
ст. 669
 
10-10 Книга реєстрації наказів з особового складу 1 75 років
ст. 121б
 
10-11 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян 2 5 років
ст. 124
 
         
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       

 

1 2 3 4 5
11. Бухгалтерські документи
11-01 Нормативно-правові документи фінансування галузі (копії) 1 Доки не мине потреба  
11-02 Штатний розпис закладу 1 75 років

ст. 37а

 
11-03 Мережа закладу 1 Доки не мине потреба

ст. 33б

 
11-04 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності закладу 2 До ліквідації

організації

ст. 302б

 
11-05 Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників закладу 2 25 років

ст. 415

 
11-06 Табелі обліку використання робочого часу 2 1 рік
ст. 408
 
11-07 Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей 2 3 роки1
ст. 351
1За умови завершення пе­ревірки
11-08 Книга реєстрації актів списання матеріальних цінностей 2 3 роки
ст. 122
 
11-09 Книга обліку бібліотечного фонду закладу 1 До ліквідації бібліотеки
ст. 805
 
11-10 Щоденник роботи бібліотеки 1 3 роки
ст. 804
 
11-11 Книга сумарного обліку бібліотечного фонду   До ліквідації бібліотеки
ст. 805
 
    11-12 Нормативна документація

 

  Доки не мине потреба  
11-13 Законодавчо-нормативна база шкільної бібліотеки   Доки не мине потреба

Ст.16

 
    11-14 Акти на списання літератури

 

  10 років  ст.812  
    11-15 Журнал обліку літератури, подарованої шкільній бібліотеці   3 роки  ст.810 Після перевірки бібліотечного фонду
11-16

 

Зошит обліку літератури, прийнятої від читачів на заміну втраченої   3 роки  ст.809  
11-17

 

Вихідна документація   3 роки  ст.809  
11-18

 

Документи з інвентаризації бібліотечних

фондів

  1 рік

ст.803

Після наступної перевірки
 

 

       
 

 

       

 

 

12. Архів
1 2 3 4 5
12-01 Справа фонду

 

  До лікв.

організ.

ст. 130

 
12-02 Описи справ з особового складу   3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ
12-03 Реєстраційний журнал спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів   1 рік1

ст. 142

1 Після закінчення журналу
 

 

       
 

 

       

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за діловодство                                             М.В.Дегтярьова                                

 

«18 грудня 2018 р.

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                                                           Протокол засідання ЕК

Кам’янського навчально-                                           архівного відділу

виховного комплексу                                                 від  18.12. 2018 № 3

13.12.2018 № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ,

заведених  2019 році  в навчально-виховному комплексі

 

За строками зберігання Усього У тому числі
таких, що переходять з позначкою ЕПК
Постійного      
Тривалого (понад 10 років)      
Тимчасового (до 10 років)      
Разом      

 

*           1) Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884.