прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Кам'янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області"
герб Кам`янский НВК прапор Кам`янский НВК

Плани ЗЗСО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора  з навчальної роботи, який виконує обов’язки директора

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

(наказ від 04.09.2019 № 98   )

______________М.В.Дегтярьова

«______»______________2019року

 

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 1-2-х класів

КЗ «Кам’янського ліцею

Ізюмської міської ради

Харківської області»

на  2019/2020 навчальний рік

 

СХВАЛЕНО   СХВАЛЕНО

на засіданні Ради ліцею            на засіданні педагогічної ради ліцею

від    04.09.  2019 протокол № 5            від  04.09. 2019 протокол № 10

І. Пояснювальна записка

КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість вихованцям розкрити та сприяти реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування в 1-2 -х класах:

 1. «Освітня програма КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області»  для 1-2-х класів».
 2. Наказом Міністерства  освіти  і науки  України  від 21.03.2018 № 268 «Типовий навчальний план у початкових класах (1-2 клас)» (додаток 2).

КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» здійснює свою діяльність на основі Статуту КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області», затвердженого наказом управління освіти  Ізюмської міської ради  Харківської області від 02 вересня  2019 року № 296 .   Навчальний заклад є ліцеєм, який у своїй структурі має загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад і  працює за 5-денним робочим тижнем.

Мережа  1- 2-х  класів на 2019/2020 н.р.:

 

КЛАС Кількість класів Кількість учнів по класах
1 1 1 – А 10
2 1 2 – А 8
Всього 1-2-х класів 2 18

 

Мова навчання та іноземна мова:

 

№ з/п Клас Мова навчання Іноземна мова
1. 1-А українська  англійська
2. 2 – А українська  англійська

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч.рік), а для учнів 2 класу – 25 годин на тиждень ( 875 годин/навч.рік). Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в  якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, у 1 – 2-х класах передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання.

 Інваріантна складова Типового навчального плану реалізована у навчальному плані   КЗ « Кам’янський ліцей Ізюмської міської  ради Харківської області» у повному обсязі.

Виконання навчальних програм з предметів інваріантної складової, відповідно до державного стандарту освіти, забезпечено у повному обсязі.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмет «Українська мова(навчання грамоти)», іншомовна – «Іноземна мова (англійська)», технологічна – «Дизайн і технології», мистецька освітня галузь реалізується через окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Варіативна частина навчального плану для учнів 1-2-х класів використана таким чином: введено додатковий час

– у 1-му  класі – на вивчення предмету «Українська мова» (навчання грамоти) 1 годину,

–  у 2- му класі  – на вивчення предмету «Літературне читання» 0,5  год. та 0,5 год. на вивчення предмету  «Українська мова» з метою кращого засвоєння розділів програми з базових дисциплін.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 02.09.2019 по 20.12.2019 року

ІІ семестр з 12.01.2020 по 29.05.2020 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, тривалість яких протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

        Осінні канікули з 28.10.2019 по 03.11.2019

Зимові канікули з 23.12.2019 по 12.01.2020 року

Весняні канікули з 23.03.2020 по 29.03.2020 року

Режим роботи навчального закладу:

– 5-денний (відповідно до Статуту), за результатами опитування батьків, учнів, працівників закладу;

– змінність: одна  зміна, початок о 8 год. 30 хвилин;

– кабінетна система;

– тривалість уроків:

 • 1 кл. –  35 хв.
 • 2 кл. – 40 хв.                   РЕЖИМ РОБОТИ

1 класу

№ уроку Початок уроку Кінець уроку Перерва
1 урок 8.30 9.05 15 хвилин
2 урок 9.20 9.55 20 хвилин
3 урок 10.15 10.50 20 хвилин
4 урок 11.10 11.45 15 хвилин
5 урок 12.00 12.35

 

РЕЖИМ РОБОТИ

2 класу

№ уроку Початок

уроку

Кінець

уроку

Перерва
1 урок 8.30 9.10 10 хвилин
2 урок 9.20 10.00 20 хвилин
3 урок 10.20 11.00 20 хвилин
4 урок 11.20 12.00 10 хвилин
5 урок 12.10 12.50 10 хвилин
6 урок 13.00 13.40

Питання про організацію роботи факультативів, гуртків, клубів, об’єднань  за інтересами, які будуть працювати за рахунок позабюджетних коштів, буде розглянуто  на засіданні  ради  ліцею, загальношкільних батьківських зборах у  вересні 2019 року.

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                    М.В.Дегтярьова               

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора  з навчальної роботи, який виконує обов’язки директора

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

(наказ від 04.09.2019 № 98   )

______________М.В.Дегтярьова

«______»______________2019року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3-4 –х класів

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

на 2019/2020 навчальний рік

СХВАЛЕНО   СХВАЛЕНО

на засіданні Ради ліцею на засіданні педагогічної ради ліцею

від   04.09. 2019 протокол №5             від   04.09. 2019 протокол № 10

І. Пояснювальна записка

КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загально-культурну підготовку дітей дає можливість учням розкрити та сприяти реалізації і їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування в 3 – 4-х класах:

1.«Освітня програма КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» для 3 – 4 класів на  2018/2019 навчальний рік».

2.Наказом Міністерства  освіти  і науки  України  від 20.04.2018 № 407 «Типовий навчальний план у початкових класах (3-4 клас)» (додаток 2).

КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» здійснює свою діяльність на основі Статуту КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області», затвердженого наказом управління освіти  Ізюмської міської ради  Харківської області від 04 вересня  2019 року № 296 .

Навчальний заклад є ліцеєм, який у своїй структурі має загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад і  працює за 5-денним робочим тижнем.

Мережа 3- 4-х класів на  2019/2020 н.р.:

 

КЛАС Кількість класів Кількість учнів по класах
3 1 3-А 7
4 1 4-А 12
Всього 3-4 кл. 2 19

Мова навчання та іноземна мова:

№ з/п Клас Мова навчання Іноземна мова
1. 3-А українська англійська
2. 4-А українська англійська

   

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3 – 4 –х класів закладу складає 1820 годин/навчальний рік: учнів 3 класу – 26 годин на тиждень ( 910 годин/навч.рік), а для учнів 4 класу – 26 годин на тиждень ( 910 годин/навч.рік). Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план Кам’янського ліцею початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

 Інваріантна складова типового навчального плану реалізована у навчальному плані   КЗ  «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» у повному обсязі.

   Виконання навчальних програм з предметів інваріантної складової, відповідно до державного стандарту освіти, забезпечено у повному обсязі.

 • Освітня галузь “Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети«Українська мова»  , «Літературне читання», «Іноземна мова (англійська)».
 • Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізується через однойменні й окремі предмети – «Математика», «Природознавство».
 • Освітня галузь «Суспільствознавство»реалізується предметом «Я у світі».
 • Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура реалізується окремими предметами «Основи здоров’я»  та «Фізична культура».
 • Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети « Трудове навчання» та «Інформатика».
 • Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативна частина навчального плану для учнів 3-4 класів з метою кращого засвоєння розділів програми використана таким чином:

 • введено додатковий часу 3 класі –  по 1 годині на  вивчення української мови та математики;
 • введено додатковий час у 4 класі –  по 1 годині на  вивчення української мови та математики;

Предмети, на які виділяється дробова кількість годин ( 4,5; 3,5) викладатимуться через тиждень протягом року.

 

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 02.09.2019 по 20.12.2019 року

ІІ семестр з 13.01.2020 по 29.05.2020 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, тривалість яких протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

        Осінні канікули з 28.10.2019 по 03.11.2019

Зимові канікули з 23.12.2019 по 12.01.2020 року

Весняні канікули з 23.03.2020 по 29.03.2020 року

Режим роботи навчального закладу:

– 5-денний (відповідно до Статуту), за результатами опитування батьків, учнів, працівників закладу;

– змінність: одна  зміна, початок о 8 год. 30 хвилин;

– кабінетна система;

– тривалість уроків:

 • 3 кл. –  40 хв.
 • 4 кл. – 40 хв.

РЕЖИМ РОБОТИ

3 – 4 класу

№ уроку Початок

уроку

Кінець

уроку

Перерва
1 урок 8.30 9.10 10 хвилин
2 урок 9.20 10.00 20 хвилин
3 урок 10.20 11.00 20 хвилин
4 урок 11.20 12.00 10 хвилин
5 урок 12.10 12.50 10 хвилин
6 урок 13.00 13.40

У випускному 4 класі проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                    М.В.Дегтярьова               

 

Додаток 1

складений відповідно до

Освітньої     програми

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області» для 3-4 клсів

                                                                           (наказ від 04.09.2019 № 98)

 

Навчальний план

для 3-4 класів з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах
 

3 -А

 

4 – А

 

Інваріантна складова    
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5+1 3,5+1

 

Літературне читання                3,5

 

3,5
Іноземна мова

( англійська )

                      2 2
Математика Математика 4+1 4+1
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1

 

                      1
Образотворче мистецтво 1

 

1
Технології Трудове навчання 1

 

1

 

Інформатика 1 1

 

Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1

 

1
Фізична культура 3

 

3
Разом 21+3+2

 

21+3+2

 

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

23 23
Усього (без урахування поділу класів на групи)                  26 26

 

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                    М.В.Дегтярьова

 

         

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора  з навчальної роботи, який виконує обов’язки директора

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

(наказ від 04.09.2019 № 98   )

______________М.В.Дегтярьова

«______»______________2019року

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-9 класів

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

на 2019/2020 навчальний рік

 

СХВАЛЕНО

на засіданні Ради ліцею

від    04.09.2019 протокол № 5

 

СХВАЛЕНО

на засіданні  педагогічної ради ліцею

від    04.09.2019 протокол №10

 

 

І. Пояснювальна записка

КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області»  забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загально-культурну підготовку дітей дає можливість учням розкрити та сприяти реалізації і їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування в 5 – 9-х класах:

1.«Освітня програма Кам’янського ліцею Ізюмської міської ради Харківської області для 5 – 9-х класів».

2.Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 р. за № 184/28314.

 1. Типові навчальні плани:
 • 5-6 класи – наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405; (додаток 4);
 • 7-9-х класах – наказ Міністерства  освіти  і науки  України  від 20.04.2018 № 405 (додаток 5).

 

Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області здійснює свою діяльність на основі Статуту КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області», затвердженого наказом управління освіти  Ізюмської міської ради  Харківської області від 02 вересня  2019 року № 296 .

Навчальний заклад є навчально-виховним комплексом, який у своїй структурі має загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад і  працює за 5-денним робочим тижнем.

Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 04.09.2019 № 10), з метою підготовки учнів до вибору профілю навчання, підготовки до ДПА, допрофільна підготовка учнів 9 класу буде здійснюватися за гуманітарним спрямуванням, а в 8 класі — за суспільно-гуманітарним .

Мережа 5- 9-х класів на  2019/2020 н.р.:

 

КЛАС Кількість класів Кількість учнів по класах
5 1 5-А 9
6 1 6-А 7
7 1 7-А 11
8 1 8-А 13
9 1 9-А 6

 

Мова навчання та іноземна мова:

№ з/п Клас Мова навчання Іноземна мова
1 5-А українська англійська
2 6-А українська англійська
3 7-А українська англійська
4 8-А українська англійська
5 9-А українська англійська

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу складає 5950 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1225 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1260 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІ рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення мж окремими предметами за роками навчання, визначає гранично-допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативні заняття.

Зміст варіативної складової робочого навчального плану конкретизовано з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів і можливостей закладу щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань освітнього закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної складової навчального плану.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Варіативні модулі з  фізичної культури та трудового навчання.

Предмет Класи Назви модулів
Фізична культура 5 – А легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (1 рік навчання)
6 – А легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (2 рік навчання)
7 легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (3 рік навчання)
8 – А легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (4 рік навчання)
9 – А легка атлетика, футбол,  волейбол (5 рік навчання)
Трудове навчання 5 – А «Технологія виготовлення виробів з аплікацією»,

«Технологія виготовлення м’якої іграшки»,

«Технологія плетіння з бісеру»

«Технологія  обробки матеріалів ручним способом»

«Технологія сервірування столу»

«Технологія користування побутовими електроприладами в житті»

 

6 – А «Технологія виготовлення вишитих виробів»

«Технологія виготовлення  народної ляльки

«Технологія виготовлення квітів»

«Технологія виготовлення виробів у техніці макраме»

«Технологія догляду за житлом»

«Технологія догляду за волоссям»

7 – А «Технологія виготовлення виробів в’язаних  гачком»

«Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»

«Технологія обробки матеріалів ручним способом»

«Технологія малярних робіт»

«Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів»

8 – А «Технологія виготовлення  вишитих виробів»

«Технологія виготовлення штучних квітів»

«Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення»

«Технологія добору зачіски»  «Технологія добору одяга та взуття»

 

9 – А «Технологія виготовлення в’язаних виробів спицями»

«Технологія обробки матеріалів машинним способом»

«Технологія плетіння з лози»

«Технологія проектування власного стилю»

 

Виділяються додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей:

З метою вивчення історії, традицій, обрядів українського народу, прищеплення патріотичного виховання виділяються на предмети:

 • з історії України по 1 годині  на тиждень в 5, 6, 7 класах та 0,5 годин у 8 класі
 • з української мови по 0,5 годин на тиждень в 5,6 класі та по 1 годині у 7,8 класі
 • з математики по1 годині  на тиждень в 5,6 класі
 • з біології 1 годину  на тиждень в 6 класі
 • з інформатики 1годину  на тиждень в  5 класі

Відведено години на вивчення курсів за вибором на предмети:

 • «Живи за правилами» – 1годину  на тиждень у 8 класі
 • «Вчимося бути громадянами»- 1годину  на тиждень у 7 класі
 • «Ми – громадяни України»- 1годину  на тиждень у 9 класі
 • «Харківщинознавство» – по 1 годині на тиждень у 8, 9 класах

Вивчення предметів, на які за робочим навчальним планом передбачена не ціла кількість годин, буде здійснюватись шляхом чергування предметів упродовж року.

 

Предмети,

на які за робочим навчальним планом передбачена не ціла кількість годин

Клас Кіл-ть годин на тиждень Предмети, які чергуються впродовж року
І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень
Українська мова 7- А 3,5 Українська мова

 

 

 

 

 

 

Українська мова
Історія України 9 – А 1,5 Історія України Історія України
Географія 9 -А 1,5 Географія Географія
Хімія 7 – А 1,5 Хімія Хімія

 

 

 

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 02.09.2019 по 20.12.2019 року

ІІ семестр з 12.01.2020 по 29.05.2020 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, тривалість яких протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Осінні канікули з 28.10.2019 по 03.11.2019

Зимові канікули з 23.12.2019 по 12.01.2020 року

Весняні канікули з 23.03.2020 по 29.03.2020 року

Режим роботи навчального закладу:

– 5-денний (відповідно до Статуту), за результатами опитування батьків, учнів, працівників закладу;

– змінність: одна  зміна, початок о 8 год. 30 хвилин;

– кабінетна система;

– тривалість уроків:

 • 5 – 9 класи –  45 хвилин

 

РЕЖИМ РОБОТИ

5 – 9 класу

Початок

уроку

Кінець

уроку

Перерва
1 урок 8.30 9.15

 

10 хвилин
2 урок 9.25 10.10

 

20 хвилин
3 урок 10.30 11.15

 

20 хвилин
4 урок 11.35 12.20

 

10 хвилин
5 урок 12.30 13.15

 

10 хвилин
6 урок 13.25 14.10

 

10 хвилин
7 урок 14.20 15.05

 

10 хвилин
8 урок 15.15 16.00

 

Питання про організацію роботи факультативів, гуртків, клубів, об’єднань  за інтересами, які будуть працювати за рахунок позабюджетних коштів, буде розглянуто  на засіданні  ради  школи, загальношкільних батьківських зборах у  вересні 2019 року.

У випускному 9 класі проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

 

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                      М.В.Дегтярьова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Додаток 1

складений відповідно до

Освітньої  програми КЗ « Кам’янськоий ліцей

Ізюмської міської ради Харківської області»

                                                                            5-6 класів на  2019/2020 навчальний рік

                                                         (наказ від 04.09.2019 № 98)

 

Навчальний план
для 5 – 6 класів з навчанням українською мовою

 

Предмети Кількість годин

на тиждень у класі

5- А кл. 6 – А кл.
Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5
Українська література 2 2
Іноземна мова   (англійська) 3 3
Зарубіжна література 2 2
Історія України (вступ до історії) 1+1 1+1
Всесвітня історія 1
Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Математика 4+1 4+1
Природознавство 2
Біологія 2+1
Географія 2
Трудове навчання 2 2
Інформатика 1+1 1
Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Разом 23,5+3+3,5 26,5+3
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи,

який  виконує обов’язки директора                                       М.В.Дегтярьова               

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

складений відповідно до

Освітньої  програми КЗ « Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради Харківської області»                 для 7 -9 класів на  2019/2020 навчальний рік

(наказ від 04.09.2019 № 98)

Навчальний план  для  7-9 класів з  навчанням українською мовою і вивченням російської мови

 

Предмети Кількість годин

               на тиждень у класах

7 – А кл. 8 – А кл. 9 – А кл.
Українська мова 2,5+1 2+1 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 2 2 2
Російська мова 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Історія України 1+1 1,5+0,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства 1
Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 1 1
Математика
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 1,5 2 2
Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 2 2
Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
 Разом 29+3+2 29,5+3+1,5 31+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1

 

2

 

2

 

Курси за вибором 1 2 2
Харківщинознавство 1 1
Вчимося бути громадянами 1
Живи за правилами 1
Ми – громадяни України 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3 33+3 33+3

 

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи,

який  виконує обов’язки директора                                       М.В.Дегтярьова               

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

складений відповідно до

Освітньої програми  КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради Харківської області»

для 1-2-х класів

                                (наказ від 04.09.2019 № 98)

 

Навчальний план   КЗ «Кам’янський ліцей»

для  1-2 класів з українською мовою навчання

 

Назва

освітньої галузі

Предмет

Кількість годин

на рік

1-А кл. 2-А кл.
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова

( навчання грамоти )

7+1 3,5+0,5

 

 

Читання

3,5+0,5
Іншомовна Іноземна мова

( англійська )

2 3
Математична Математика 4 4
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

 

 

3 3
Технологічна Дизайн і технології 1 1
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Фізкультурна* Фізична культура 3 3
Усього 19+3+1 21+3+1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22
Усього (без урахування поділу класів на групи)

 

23 25

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                    М.В.Дегтярьова               

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора  з навчальної роботи, який виконує обов’язки директора

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

(наказ від 04.09.2019 № 98   )

______________М.В.Дегтярьова

«______»______________2019року

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11  класу

КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

на 2019/2020 навчальний рік

 

СХВАЛЕНО       СХВАЛЕНО

на засіданні Ради ліцею     на засіданні педагогічної ради ліцею

від  04.09.2019 протокол №5     від 04.09.2019 протокол №10

 

І. Пояснювальна записка

 

КЗ  «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загально-культурну підготовку дітей і дає можливість учням розкрити та сприяти реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

 

Основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування в 11 класі:

1.«Освітня програма КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» для 11 класу».

 1. Типові навчальні плани:
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018  № 408 (додаток 2).

КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області» здійснює свою діяльність на основі Статуту КЗ «Кам’янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області», затвердженого наказом управління освіти  Ізюмської міської ради  Харківської області від 02 вересня  2019 року № 296 .

Навчальний заклад є ліцеєм, який у своїй структурі має загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад і  працює за 5-денним робочим тижнем.

Навчання у 11- А класі здійснюватиметься за профільними предметами: українська мова та українська література.

Мережа 11-А класу на  2019/2020 н.р.:

 

КЛАС Кількість класів Кількість учнів по класах
11 1 11-А (профільні предмети: українська мова та українська література) 10
Всього 11-х класів 1 Профільні предмети: українська мова та

українська література

10

 

Профільне  навчання:

 

№ з/п

 

Клас Профільне навчання

(11 кл.)

1. 11-А Профільні предмети: українська мова та

українська література

 

Мова навчання та іноземна мова:

№ з/п Клас Мова навчання Іноземна мова
1 11-А українська англійська

 

Планування навчально-виховного процесу здійснюється за освітніми лініями. Модель планування освітнього процесу є модель за режимними моментами. Рівномірно розподіляються види активності за освітніми лініями розвитку протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші.

 Порядок вивчення окремих предметів

 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Навчальний план Кам’янського ліцею (профільна середня освіта)  складено відповідно  до наказу МОН України від 20.04.2018  № 406 (таблиця   ) – філологічний профіль.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

З метою реалізації профільного навчання в 11-А класі здійснюватиметься за профільними предметами: українська мова та література.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІІ рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення мж окремими предметами за роками навчання, визначає гранично-допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальним планом старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову та варіативну складову. Виділяються додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей:

Години варіативної складової передбачаються для збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової: спрямовані на посилення вивчення предметів:

 • з історії України додатково введено  1 годину на тиждень
 • з математики додатково введено  1 годину на тиждень
 • з географії додатково введено  1 годину на тиждень
 • з біології додатково введено  1 годину на тиждень

 

Відведено годину на вивчення курсу за вибором на предмет:

 • «Конституційне право» – 1годину  на тиждень

З метою реалізації профільного спрямування надається по дві години у 11 класі на предмети  з української мови та української літератури.

 

Варіативні модулі з  фізичної культури та технології

Предмет Класи Назви модулів
Фізична культура 11- А легка атлетика, футбол, волейбол (6 рік навчання)
Технології 11- А «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини»,

“Технологія ниткової графіки”

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів:

ü рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими;

ü академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими (алгебра, геометрія);

ü профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.

Вивчення предметів, на які за робочим навчальним планом передбачена не ціла кількість годин, буде здійснюватись шляхом чергування предметів упродовж року.

 

Предмети,

на які за робочим навчальним планом передбачена не ціла кількість годин

Клас Кіл-ть годин на тиждень Предмети, які чергуються впродовж року
І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень
Технології 11- А 1,5  

 

 

 

 

 

Технології Технології
Історія України 11 -А 2,5 Історія України Історія України
Інформатика 11 -А 1,5 Інформатика Інформатика
Захист Вітчизни 11 -А 1,5 Захист Вітчизни Захист Вітчизни

 

 

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 02.09.2019 по 20.12.2019 року

ІІ семестр з 12.01.2020 по 29.05.2020 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, тривалість яких протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Осінні канікули з 28.10.2019 по 03.11.2019

Зимові канікули з 23.12.2019 по 12.01.2020 року

Весняні канікули з 23.03.2020 по 29.03.2020 року

Режим роботи навчального закладу:

– 5-денний (відповідно до Статуту), за результатами опитування батьків, учнів, працівників закладу;

– змінність: одна  зміна, початок о 8 год. 30 хвилин;

– кабінетна система;

– тривалість уроків:

 • 11 клас –  45 хвилин

РЕЖИМ РОБОТИ

11 класу

Початок

уроку

Кінець

уроку

Перерва
1 урок 8.30 9.15

 

10 хвилин
2 урок 9.25 10.10

 

20 хвилин
3 урок 10.30 11.15

 

20 хвилин
4 урок 11.35 12.20

 

10 хвилин
5 урок 12.30 13.15

 

10 хвилин
6 урок 13.25 14.10

 

10 хвилин
7 урок 14.20 15.05

 

10 хвилин
8 урок 15.15 16.00

 

Питання про організацію роботи гуртків, клубів, об’єднань  за інтересами, які будуть працювати за рахунок позабюджетних коштів, буде розглянуто  на засіданні  ради  ліцею, загальношкільних батьківських зборах у  вересні 2019 року.

У випускному 11 класі проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

 

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                    М.В.Дегтярьова               

Додаток 1

складений відповідно до  освітньої

програми  КЗ «Кам’янський ліцей

Ізюмської міської ради

Харківської області»

для 11 класу на 2019/2020 н.р.

                                                                      (наказ від 04.09.2019 №98    )

Навчальний план

для 11-А класу з українською мовою навчання

(профільні предмети: українська мова та

українська література)

 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11
                       Профільні предмети                                                8
Українська мова 2+2
Українська  література 2+2
                     Базові предмети                                         23
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська) 2
Історія України   1,5+1
Всесвітня історія 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2+1
Географія 1+1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура4 3
Захист Вітчизни 1,5
           Вибірково-обов’язкові предмети                        3
Технології 1,5
Інформатика 1,5
                                           Разом 26+3+8
Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  

1

Курси за вибором 1
Конституційне право 1
Факультативні курси, індивідуальні заняття
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Заступник директора з навчальної роботи,

 який  виконує обов’язки директора                                   М.В.Дегтярьова